24 kwietnia 2020

Drodzy Czytelnicy,

Jacek Krzemiński

oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer AgroFood 4.0 – nowego kwartalnika poświęconego i rolnictwu, i przetwórstwu rolno-spożywczemu. Zachęcamy też do regularnej lektury strony www naszego magazynu – magazynagroofood.pl, która będzie jednocześnie serwisem internetowym na bieżąco informującym i analizującym to, co ważne dla tego sektora (strona będzie jeszcze udoskonalana, więc prosimy Państwa o przesyłanie opinii na jej temat, a także na temat naszego kwartalnika – na adres e-mail: krzeminski@magazynagrofood.pl).

Zarówno nasz magazyn, jak i jego strona internetowa, będą pierwszymi takimi mediami w Polsce, bo te dotychczas istniejące skupiały się albo tylko na rolnictwie, albo jedynie na przetwórstwie i rynku żywności. Zdecydowaliśmy się na taką formułę, aby obie te grupy łączyć i otwierać na siebie. Również dlatego, że niektórzy próbują je antagonizować. A przecież nie mogłoby być przetwórców bez rolników i rolników bez przetwórców.

Żyjemy w czasach dużych i szybkich zmian, których skutków nie jesteśmy w stanie przewidzieć.  Na świecie trwa tzw. czwarta rewolucja przemysłowa. Integruje ona wiele technologii, które wymyśliła w ostatnich dziesięcioleciach ludzkość. Chodzi zwłaszcza o połączenie mechaniki i robotyki z internetem i przetwarzaniem ogromnych zbiorów danych (tzw. big data). O sukcesie w biznesie decyduje dziś coraz częściej umiejętność odnalezienia się w tym świecie. Dotyczy to nie tylko przemysłu, ale także rolnictwa.

Stąd m.in. pomysł na tytuł naszego pisma: „AgroFood 4.0”. To nawiązanie do tzw. rewolucji 4.0 w przemyśle. Bo choć rolnictwo wydaje się konserwatywnym sektorem gospodarki, również jest skazane na zmiany i ciągłe unowocześnianie.

Myśląc o przyszłości, nie możemy jednak zrywać ciągłości z tym, co już za nami, z naszą przeszłością. Powinniśmy zachowywać z niej to, co najlepsze, co wciąż dobre i sprawdzone. Stąd też podtytuł towarzyszący naszemu magazynowi: „Nowoczesność z tradycjami”.

Chcemy, by nasze czasopismo czytali nie tylko rolnicy i przetwórcy. Kierujemy je także do wielu innych grup. Do samorządowców i przedstawicieli administracji państwowej, od których los sektora rolno-spożywczego bardzo zależy. Do menedżerów z innych branż, by pokazać im, że rolnictwo i przetwórstwo to wbrew rozpowszechnionym i fałszywym stereotypom atrakcyjna branża do inwestowania. Również do myśliwych, którzy przecież też są producentami żywności, aby zachęcić ich do współpracy z rolnikami, zaś rolników do współpracy z myśliwymi. I wreszcie do zwykłych konsumentów, których bombarduje się niemal codziennie informacjami o tym, co powinni jeść, a czego nie, ale co gorsza straszy się ich, że współczesna produkcja żywności i nowoczesne rolnictwo to samo zło.

Jest mnóstwo nieprawdziwych mitów na temat współczesnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, w które wierzy nie tylko wielu konsumentów,  ale też dziennikarzy czy celebrytów, mających duży wpływ na opinię publiczną.

Z tymi mitami chcemy w naszym kwartalniku, jak i na naszej stronie internetowej, się mierzyć. Będziemy przedstawiać prawdziwy, wieloaspektowy obraz sektora, oddzielać uproszczenia i przekłamania od faktów, a emocje i artykułowane pod ich wpływem opinie od wiedzy i rzeczowych argumentów. Nasze motto brzmi: „Więcej niż informacja”. Będziemy zatem informować Państwa nie tylko o tym, co ważnego dzieje się w sektorze rolno-spożywczym, ale i zastanawiać się nad tym, co z tego wynika.

„AgroFood 4.0” oraz magazynagrofood.pl będą także forum dla branży i o branży. Chcemy w ten sposób przyczynić się do tego, aby polski sektor rolno-spożywczy jeszcze bardziej napędzał polską gospodarkę. Polska ma doskonałe warunki do rozwoju rolnictwa i produkcji żywności. Jednak funkcjonujemy na otwartym, unijnym rynku, coraz bardziej zglobalizowanym i musimy konkurować na nim z całym światem. Dlatego nasze rolnictwo i przetwórstwo musi stawać się coraz nowocześniejsze, coraz bardziej fachowe i sprofesjonalizowane, byśmy tę konkurencję wytrzymali. Nie mamy innego wyjścia, jeśli chcemy by ten sektor w naszym kraju nadal się rozwijał.

Poniżej nasz magazyn w pliku PDF:

Jacek Krzemiński, redaktor naczelny