6 kwietnia 2020

Ceny żywności na świecie mocno spadły w marcu

Grzegorz Brycki

Z powodu koronawirusa wskaźnik cen żywności FAO Food Price Index obniżył się w marcu 2020 r. aż o 4,3 proc. w porównaniu z lutym.

FAO Food Price Index (FFPI) wyliczany jest przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) spadł w marcu 2020 r. w porównaniu z lutym br. do 172,2 pkt., tj. o 4,3 proc. Wartość indeksu FFPI na koniec marca br. była wciąż wyższa o 2,7 proc. w porównaniu z marcem 2019 r.

Przyczyną spadku cen żywności jest pandemia koronawirusa. Spowodowała ona spadek popytu na żywność. Według ekspertów FAO nie doszło natomiast do żadnych istotnych perturbacji po stronie podaży i produkcji artykułów rolnych.

FFPI wyliczany jest na podstawie średnich cen kilku podstawowych kategorii produktów rolnych. W marcu br. – licząc miesiąc do miesiąca – najbardziej spadły ceny cukru (aż o 19,1 proc.). To efekt m.in. zamknięcia kawiarni i restauracji, a także spadek zapotrzebowania na cukier ze strony producentów alkoholu etylowego. Ci ostatni zmuszeni zostali ograniczyć produkcję w ślad za spadkiem cen ropy naftowej i mniejszym popycie na paliwa (etanol jest dodawany do niektórych paliw).

O 12 proc. miesiąc do miesiąca spadła cena oleju roślinnego. To również efekt spadku cen ropy. W ślad za niższym popytem na benzynę i olej napędowy spada także popyt na biopaliwa.

Indeks cen mleka (FAO Dairy Price Index) obniżył się w marcu br. o 3 proc. wobec lutego. To akurat efekt zamykania granic i zakłóceń w łańcuchach dostaw. O 1,9 proc. spadły ceny zboża w efekcie zwiększonej ich podaży na światowych rynkach. Wyjątkiem był ryż, który drożał już trzeci miesiąc z rzędu m.in. z obawy przed wprowadzeniem przez Wietnam ograniczeń w eksporcie w następstwie gromadzenia zapasów w związku z koronawirusem.

Indeks cen mięsa (FAO Meat Price Index) spadł o 0,6 proc. miesiąc do miesiąca. Staniała nieco baranina i wołowina. Podaż obydwu kategorii mięsa była duża, a z powodu zakłóceń w transporcie pojawiły się problemy ze sprzedażą. W marcu 2020 r. zwiększyły się natomiast ceny wieprzowiny. Praca części zakładów przetwórczych wieprzowiny została wstrzymana z powodu niedoboru pracowników zamkniętych w domach w efekcie pandemii.